Ích Thận Vương – Bổ thận, cải thiện chức năng thận – Hộp 30 viên

Brands:IMC

210.000

Ích thận vương bổ thận, lợi tiểu, hỗ trợ người bị suy thận, chức năng thận suy giảm.