Đại tràng Nhất Nhất – Trị viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa

113.000

Đại tràng Nhất Nhất hỗ trợ phòng và trị viêm đại tràng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa…